LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 700x80

Hãy như Starbucks

Đây là Starbucks, chuỗi cà phê nổi tiếng và thống trị toàn cầu. Khi mới vô Việt Nam thì bị thánh cà phê Trung Nguyên chê là “nước có mùi cà phê chứ không phải cà phê.”