Đầu tuần nói chuyện Vú

Sáng nay, tôi đọc một stt ngắn của anh Đào Tuấn nói về vài cảnh phim "Thương nhớ ở ai" sắp lên sóng truyền hình của anh Lưu Trọng Ninh. Một phim về nông thôn miền Bắc thời cải cách ruộng đất.

APEC 2011 và vóc dáng lãnh tụ.

Đất nước sẽ còn gian truân. Nhưng vóc dáng thời thế đã xuất hiện phía chân trời. Rồi anh hùng tất sẽ trỗi lên. Đó là lúc vận nước thay đổi cùng với sự xuất hiện vóc dáng lãnh tụ.