Vinasun - Giữa muôn trùng vây!

2003, VinaSun thành lập. Đến năm 2015, VinaSun trở thành một đế chế taxi tại nước ta với doanh thu hơn 2 nghìn tỷ đồng trước thuế, số lượng cán bộ công nhân viên là 14 nghìn người.