Tôi sắp khóc!

Nhìn chứng khoán đỏ sàn tôi lại rùng mình! Chỉ tự an ủi là giờ đổ đầy bình xăng 4,5 lít là 100.000VND. Nếu xăng lên 125.000/bình thì giai đoạn khốn khổ 2008-2013 lặp lại.