Vinasun - Giữa muôn trùng vây!

2003, VinaSun thành lập. Đến năm 2015, VinaSun trở thành một đế chế taxi tại nước ta với doanh thu hơn 2 nghìn tỷ đồng trước thuế, số lượng cán bộ công nhân viên là 14 nghìn người.

Tham ô tập thể.

Nói về đóng góp cho xã hội và đất nước thì chẳng có cơ sở nào để nói rằng các vị lãnh đạo cao cấp thì đóng góp nhiều hơn lãnh đạo cấp thấp và người lao động bình thường.

Sao phải hỏi dân.

Những chú thiên nga xinh đẹp chắc chắn sẽ không hiểu vì sao chúng bị nhiều người buộc rời khỏi hồ Gươm… Thiên nga buồn. Hồ Gươm buồn. GS buồn. Nhà văn buồn và bài học tốt "sao phải hỏi dân?".