Một trăn trở khác

Dự thảo Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua sáng nay. Trước đó, dự thảo Luật Đặc khu được dời 6 tháng nữa.

Tôi có một trăn trở: Đó là sự tác động của phương thức ban hành một bộ luật đến đời sống xã hội, kinh tế và chính trị.

Với các dự thảo luật vừa qua gây ra "làn sóng khủng khiếp" như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thì việc nóng vội thông qua sẽ dẫn đến câc hệ lụy khó lường. Đó cũng không đúng với tinh thần "do dân, vì dân" lẫn tinh thần "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra" mà Đảng và Nhà nước đã đưa ra.

Việt Nam đã có Luật Trưng cầu ý dân và được áp dụng từ ngày 1/7/2017. Nếu tính từ thời điểm áp dụng luật này thì tất cả các dự thảo luật trước khi thông qua cần được trưng cầu ý dân một cách nghiêm túc, khoa học và minh bạch. Điều này vô cùng cần thiết bởi giúp xác định được quyền lợi được bày tỏ chính kiến của người dân mà Hiến pháp và Luật pháp đã quy định.

Lấy một ví dụ: dự thảo Luật Biểu tình- một hình thức pháp quy bảo vệ quyền bày tỏ chính kiến của nhân dân đến nay vẫn chưa trình lên sau 7 năm chờ đợi (từ 2011). Quốc hội đã có nhắc nhở, đôn đốc Chính phủ song do nhiều lý do nên Luật Biểu tình vẫn chưa thấy.

Một dự luật cụ thể hóa việc bảo vệ quyền Hiến định mà chậm trễ là thiệt thòi cho nhân dân!

Câu hỏi đặt ra là có nên thực hiện một dự luật đã được áp dụng như Luật Trưng cầu ý dân để minh định xem nhân dân cần và muốn gì với các vấn đề sát sườn với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân hay không? Ví dụ trưng cầu dân ý về việc đồng ý/không đồng ý dự luật Đặc khu. Trưng cầu dân ý về việc hủy bỏ Luật An ninh mạng mà Quốc hội đã thông qua, ví dụ thế.v.v..

Cá nhân người viết cho là có và cần gấp rút thực hiện!

Trăn trở với các dự thảo luật lẫn các luật đã được thông qua nhưng chưa theo kịp thực tế xã hội không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là nhiệm vụ chính trị của Đảng, nghĩa vụ của Nhà nước và đặc biệt là các Đại biểu Quốc hội được dân bầu, dân nuôi bằng cách đóng góp ngân sách.

Lắng nghe nhân dân là cách tốt nhất để "đốt lò" chống tham nhũng, để kiến tạo một cách minh bạch đất nước này.

"Lấy dân làm gốc" là tổng kết lịch sử mà bất cứ chế độ nào, bất cứ nhà nước cầm quyền nào cũng cần ghi nhớ và thực hiện. Và trong bài viết này tôi có một trăn trở khác:

Cho đến lúc này việc trưng cầu ý dân trên toàn quốc vì sao chưa thực hiện dù Luật Trưng cầu ý dân đã được áp dụng?

Như vậy thì "cái gốc" của chính thể đã được tôn trọng chưa?

Chú thích ảnh: Tôi tôn trọng ý kiến cảnh báo này của nhạc sĩ Tuấn Khanh- một người dân biết lo nghĩ cho đất nước. (Nguồn ảnh: internet)

Triết lý đường phố !
Website: http://trietlyduongpho.comEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
About me
“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack Ma.

Đánh giá chung (0)

0 trên 5 sao
Thêm bình luận

Những người trong thảo luận này