Giáo dục nhồi sọ, đất nước lụn bại

Giáo dục khai phóng là nền giáo dục tạo ra những con người có tầm nhìn với tư duy đột phá.

Nền giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người mê muội chỉ biết vâng lời. Điều đó nó tạo nên sự khác biệt rất lớn ở mỗi quốc gia.

Vì sao có sự khác biệt thế? Khi đi đúng đường thì con người không phải hoang phí thời gian cho sự lầm đường lạc lối. Khi lạc lối, số người thức tỉnh mất rất nhiều thời gian mới ngộ ra chân lý, trong khi đó tầng tầng lớp lớp người trẻ lớn lên trong não trạng u mê của giáo dục nhồi sọ. Học để tốt nghiệp đại học thì đã 23 năm cuộc đời, trong đó 18 năm liên tục bị nhồi sọ. Vì thế não trạng lớp lớp người Việt như nát bấy vì nền giáo dục độc hại.

Năng lực con người dựa vào nền giáo dục. Năng lực quốc gia thì dựa vào năng lực con người. Chính vì lẽ đó, chúng ta khẳng định rằng, trí tuệ dân tộc đang kém cỏi vô cùng.

Nhồi sọ là gì? Là xóa đi bộ não của một người tự chủ và nhét vào đầu ta một bộ não nô lệ. Nếu nói giáo dục khai phóng trọng chân lý, thì giáo dục nhồi sọ trọng sự sùng bái. Nếu nói giáo dục khai phóng khuyến khích phản biện, thì giáo dục nhồi sọ trọng sự vâng lời. Nếu giáo dục khai phóng trọng tinh thần khám phá, thì giáo dục nhồi sọ trọng những nề nếp cũ. Nếu giáo dục khai phóng trọng tinh thần tự do dân chủ, thì giáo dục nhồi sọ bị nhốt kín vào những điều cấm kị. Giáo dục khai phóng mục đích tạo ra những con người sáng tạo, thì giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người làm gì cũng sợ sai. Nếu mục đích giáo dục khai phóng tạo ra những con người dám chịu trách nhiệm, thì giáo dục nhồi sọ tạo ra những con người chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm. Vân vân và vân vân...

Như vậy chúng ta thấy gì? Giáo dục khai phóng sẽ có xã hội văn minh, đạo đức xã hội cao và sức sáng tạo của đất nước cực lớn. Ngược lại, giáo dục nhồi sọ là nền giáo dục được tạo ra lớp lớp người có tư duy nô lệ, kể cả lãnh đạo cao nhất cũng thế, họ thà phụ thuộc Tàu để chắc ăn vị trí toàn trị, họ không bao giờ đứng trên đôi chân mình được. Vì thế đất nước lụn bại trên mọi phương diện, đạo đức xã hội lụn bại, kinh tế đất nước lụn bại vv...

Một con người lớn lên trong giáo dục nhồi sọ, để ngộ ra chân lý là cả một quá trình lâu dài đấu tranh với nội tâm. Vì xã hội đang lao theo con đường lầm lạc, bẻ họ lại theo hướng chân lý rất khó. Công việc này như bơi dòng nước ngược, đôi khi ta nỗ lực rất nhiều mà kết quả rất ít, có cảm giác như mọi thứ chỉ dậm chân tại chỗ.

Khi nào phản kháng xảy ra? Xã hội cần một cái tát thật mạnh, chẳng hạn như sự khốn cùng như Venezuela thì may ra tạo cho con người vốn sợ sệt phải chọn lựa, hoặc hành động hoặc chết. Nhưng  họ ranh ma, họ để dân tộc ăn mày chứ không chết đói để tránh cú quật cường vì bí đường. Và vì thế, phận đói nghèo ám đất nước này còn lâu.

Nguyễn Hưng Việt

Triết lý đường phố !
Website: http://trietlyduongpho.comEmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
About me
“Hôm nay đầy rẫy những khó khăn, và ngày mai cũng không có điều gì dễ dàng. Nhưng sau ngày mai, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.” - Jack Ma.

Đánh giá chung (0)

0 trên 5 sao
Thêm bình luận

Những người trong thảo luận này