Dành nỗi nhục cho đời sau.

Một thanh niên trẻ ở Hong Kong, tên Hoàng Chi Phong, mới chỉ 20 tuổi đầu, đã đấu tranh một cách mạnh mẽ và kiên cường nhất trước một nhà nước đầy bạo quyền mang tên Trung Quốc, cùng với đó là hệ thống chính quyền tại khu tự trị của họ.

Dân chơi !

Có người gọi ông Đoàn Ngọc Hải là "dân chơi Sài Gòn" khi nói dọn vỉa hè là đập thềm, cẩu xe lập biên bản ngay.