Tết

Bây giờ nhiều người không thích Tết, và hầu hết những sự khó chịu, không thích Tết đó đều liên quan đến vấn đề “ăn”.

Đường đời...

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông gai. Nếu nắm được những chân lý dưới đây thì gặp mưa gió càng lớn, chông gai càng nhiều sẽ nhận được kết quả càng tốt đẹp.